Mindfulness MBSR dagtid

Mindfulness MBSR dagtid

Hälsa & välbefinnande

Mindfulness baserad stress reduktion (MBSR)

MBSR är en psykologisk program som kan lära dig att hantera stress, smärta och svåra känslor som ångest, oro och sorg.
MBSR är ett 8 veckors program för att reducera stress och som lär deltagarna att aktivt delta i sin egna hälsa och välmående. MBSR ger praktiska verktyg för att hantera livets fortlöpande och dagliga utmaningar, såväl psykologiska som fysiska.
Mindfulness är uppmärksamhet i nuet, med avsikt där vi inte dömer eller värdera det vi upplever.
Med mindfulness höjer vi lyhördheten för det som sker i oss själva och i vår omgivning. Invanda automatiska reaktionsmönster som leder till stress och ohälsa av olika slag tydliggörs. Du får verktyg till att göra mer balanserade och sunda val.
Forskning har visat att MBSR ger:
• minskad stress
• bättre koncentration
• förbättrat sömn
• ökad empati
• minskad ångest
• minskad depression
• ökad livskvalitet
• förbättrad immunförsvar
• verktyg att hantera smärtan

I MBSR får du träna upp närvarokapaciteten genom en rad olika övningar:
• Mindfulness meditation
• Enkla yoga rörelser
• Dagliga övningar för att träna upp medveten närvaro
• Gruppsamtal
• Ljudfiler från nätet
• Skriftligt arbetsmaterial

MBSR för vem?
MBSR vänder sig till personer med lätt- till måttlig ångest eller depression, stressrelaterad problematik, sömnproblem, långvarig smärta, rehabilitering efter cancer behandling, kronisk sjukdom eller liknande.
MBSR pågår under 9 veckor med totalt 10 träffar fördelad på två träffar i veckan ojämna veckor. Träffarna tar 3 timmar var + en heldagsträff. MBSR startar upp 1-2 gr pr termin.
Deltagandet i MBSR programmet kräver ett åtagande inför dig själv och till oss. Det är viktigt att delta vid alla kurstillfällen och att göra dagliga hemuppgifter om ca en timme per dag, 6 dagar i veckan. De dagliga hemuppgifterna är en viktig del av programmet, då det är där du lägger grunden för en positiv och varaktig livsstilsförändring.
När: 13.00-16.00 måndagar och torsdagar ojämna veckor.
Datum: 10/9, 13/9, 24/9, 27/9, 8/10, 11/10, 22/10, 25/10, 5/11 och 8/11
25/10 är en heldag 09.00-16.00.

Var: Litsvägen 31 a, Östersund

Kostnad MBSR:
6 950 kr för privatpersoner
10 500 kr där arbetsgivare betalar
4 250 kr för heltidsstudenter, arbetslösa, utförsäkrade och pensionärer
Ange i noteringen vid anmälan om du ska ha annat pris än grundpriset för privatpersoner.

Kontakta gärna Åshild Haaheim för mer info:
info@curatiomindfulness.se