Mindfulness och hållbart arbetsliv

Mindfulness och hållbart arbetsliv

Hälsa & välbefinnande

Detta är fördjupningskurs i mindfulness med fokus på ett hållbart liv, både arbetsliv och privatliv. Många människor har stora utmaningar i sitt liv, oavsett om utmaningarna är hemma eller på jobbet, eller både ock. Många befinner sig utanför arbetslivet pga sjukskrivning eller att en inte har något arbete. I dag är det många som kämpar för att komma tillbaka till arbetslivet och andra kämpar för att orka med arbetslivet. Så fokus i denna behandling är att ge redskap för att du skall kunna skapa dig ett hållbart liv, både hemma och i din sysselsättning.

Under denna mindfulness behandling kommer vi fokusera på ett hållbart liv, både i privatlivet och i arbetssituation/studiesituation eller arbetsträning. Vad skulle det innebära för dig att ha ett hållbart liv? Hur kan du ta hand om dig på bästa möjliga sätt, både hemma och på arbete? Denna kurs kommer inte kunna lösa alla problem och utmaningar du möter i ditt privatliv eller på arbetsplatsen. Snarare ge dig redskap att hantera dem utmaningar du har. En del av problemen på våra arbetsplatser är strukturella och ligger på organisationsnivå.

Syftet med kursen är att stanna upp, fördjupa din mindfulness praktik och göra övningar där du får utforska de utmaningar du ställs inför och träna på att lyssna inåt på dig själv, på dina känslor och på vad du behöver för att möta de utmaningar du ställs inför på din arbetsplats. Du kommer få träna på att ta behovsanpassade pauser, fördjupa utforskandet av dina stressymptom och stressbeteenden. Öva på att känna igen dina behov, träna på att sätta gränser, utforska både de situationer som är utmanande och de situationer som fungerar i ditt privatliv och/eller på arbetsplatsen. Och igen och igen träna på att komma tillbaka till det här ögonblicket vid hjälp av din andning och dina sinnen.

Vi träffas onsdagar ojämna veckor kl. 13.15–16.00 på Litsvägen 31a. Gruppen träffas följande datum: 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12.
Samt heldag i stillhet fredag 30/11 kl. 09.00-15.30 på Litsvägen 31 a. Vegetarisk lunch ingår på vår heldag, samt te på alla våra träffar.

Hemarbete ingår med dagliga mindfulnessövningar samt applicera de olika teoridelarna vi har fokus på i ditt dagliga liv.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Åshild Haaheim på info@curatiomindfulness eller 0731 535373
Kostnad:
6 550 kr för privatpersoner
9 500 kr där arbetsgivare betalar
4 150 kr för heltidsstudenter, arbetslösa, utförsäkrade och pensionärer
Ange i noteringen vid anmälan om du ska ha annat pris än grundpriset för privatpersoner.
Det kommer att ingå en heldagsretreat i denna kurs. mer info om denna dag kommer.