Mindfulness och hållbart arbetsliv

Mindfulness och hållbart arbetsliv

Hälsa & välbefinnande

Stort tack för ditt deltagande i Mindfulness Baserad Stress reduktion (MBSR) och/ eller något annat mindfulness program (MSC eller IMP). Du är välkommen på en fördjupningskurs i mindfulness med fokus på ett hållbart liv, både arbetsliv och privatliv. Många som har gått i MBSR eller MSC gruppen har en tuff situation hemma andra har en tuff arbetssituation, några är helt utanför arbetsmarknaden, några är sjukskrivna och kämpar för att komma tillbaka och andra arbetar deltid och kämpar för att orka med arbetslivet. Så fokus i denna behandling är att ge redskap för att du skall kunna skapa dig ett hållbart liv, både hemma och i din sysselsättning.

Under denna mindfulness behandling kommer vi fokusera på ett hållbart liv, både i privatlivet och i arbetssituation/studiesituation eller arbetsträning. Vad skulle det innebära för dig att ha ett hållbart liv? Hur kan du ta hand om dig på bästa möjliga sätt, både hemma och på arbete? Denna kurs kommer inte kunna lösa alla problem och utmaningar du möter i ditt privatliv eller på arbetsplatsen. Snarare ge dig redskap att hantera det som är. En del av problemen på våra arbetsplatser är strukturella och ligger på organisationsnivå.

Syftet med kursen är att stanna upp, fördjupa din mindfulness praktik och göra övningar där du får utforska de utmaningar du ställs inför och träna på att lyssna inåt på dig själv, på dina känslor och på vad du behöver för att möta de utmaningar du ställs inför på din arbetsplats. Du kommer få träna på att ta behovsanpassade pauser, fördjupa utforskandet av dina stressymptom och stressbeteenden. Öva på att känna igen dina behov, träna på att sätta gränser, utforska både de situationer som är utmanande och de situationer som fungerar i ditt privatliv och/eller på arbetsplatsen. Och igen och igen träna på att komma tillbaka till det här ögonblicket vid hjälp av din andning och dina sinnen.
Mer info om bl.a pris kommer. Det går bra att maila Åshild om ni vill veta mer info@curatiomindfulness.se