Motorsågsutbildning Nivå C - Intresseanmälan

Motorsågsutbildning Nivå C - Intresseanmälan

Djur, natur & miljö

Motorsågskörkort nivå C, Trädfällning, avancerad

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

Intresseanmälan inför hösten 2018.
Planerad kursstart i augusti vid minst fyra anmälda.
Kostnad 5000kr
Kursupplägg:
2 dagar med teori och praktiska moment.
Samlingsplats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal på Storgatan 5 i Hede.


Vid frågor kontakta Studieförbundet Vuxenskolan 0684-122 33 eller anneli.boden@sv.se