På spaning efter psykisk hälsa, planeringsmöte

På spaning efter psykisk hälsa, planeringsmöte

Beteendevetenskap

Den 10 oktober kl.15.00-21.00 på Storsjöteatern samskapar vi kring
temat Psykisk hälsa. Detta för att lyfta den internationella dagen för
psykisk hälsa.
Vill du/ni vara del av denna dag? Allvar med positiv framtidstro!
Underhållning, föreläsningar, delaktighet, presentation av föreningar,
självhjälpsgrupper, anhöriggrupper och mycket annat.
Ledord: Kunskap, allvar, glädje, synliggöra, beröra, stötta!
Du är inte ensam!!
Vi står för lokalen, Foajén på Storsjöteatern.
Vill ni veta mer eller är intresserade av att medskapa hör av er till
anna.sanders@sv.se, 076 3194174 eller anmäl dig här till vår första träff.
Vi träffas för att dela tankar och idéer och bilda en arbetsgrupp, den 4/9 kl.17-18.30 i
Vuxenskolans lokal på Litsv.31A