Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Beteendevetenskap

Existensiell hälsa - Cirkelledarutbildning med Lena Bergquist
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

Existentiell hälsa handlar om att känna meningsfullhet, tillit och hopp även när livet känns svårt. När den känslan förändras och blir en upplevelse av meningslöshet och hopplöshet, finns risk att den existentiella ohälsan övergår i psykisk ohälsa i form av oro, nedstämdhet och depression. Ökad kunskap om hur man kan stärka den existentiella hälsan har därför stor betydelse även för den psykiska hälsan. Det finns flera pedagogiska verktyg att använda för att stärka den existentiella hälsan, bland annat de nya samtalskorten ”Samtalskort Existentiell hälsa – bilder”.

Kursledare är Lena Bergquist Lena Bergquist arbetar som metodutvecklare och samtalsgruppsledare inom Arvfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa i Västmanland (SV). Hon har tillsammans med forskaren Cecilia Melder tagit fram flera pedagogiska verktyg som stärker den existentiella och psykiska hälsan. Hon är Kommunikationsvetare, Teolog med inriktning livsåskådningsfrågor/psykologi samt Pedagog och Samtalsterapeut.

Vi går i cirklar för ökad existentiell och psykisk hälsa! Det blir föreläsning, samtal, workshop etc.
28 oktober ? Så här ser dagen ut: ? 9.30 samling ? 10-12 utbildning ? 12-13 egen lunch ? 13-16 utbildning

Fika ingår
Kursen erbjuds dig helt utan kostnad då SV är angelägen om att sprida kunskaper i detta aktuella ämne
För frågor och anmälan maila are@sv.se ,