RGRM Rytm,musik och rörelse enligt Ronnie Gardiners metod, ht-18

RGRM Rytm,musik och rörelse enligt Ronnie Gardiners metod, ht-18

Funktionsnedsättning

RGRM har utvecklats av jazztrummisen Ronnie Gardiner för
att hjälpa människor med skador och sjukdomar i hjärna och
nervsystem. Med utgångspunkt i trumsetet så har Ronnie tagit
fram rörelser och ljud som kan kombineras i olika
svårighetsgrad. I grunden går det ut på att stampa och/eller
klappa i takt till musik.

Till rörelserna har han gjort symboler, med olika färg för höger
och vänster sida (ett slags notsystem), så att deltagarna kan läsa
vilka rörelser och ljud som ska göras. Det hela leds av en person
som visar rörelserna för deltagarna.

RGRM-Metoden stimulerar rörelseförmåga, läs- och
talförmåga, rytmkänsla, kroppsuppfattning, balans och
självkännedom, minne, koordination, motorik, liksidighet,
koncentration, uthållighet och sociala färdigheter.
Under senare år har intresset för RGRM ökat betydligt tack
vare forskningsresultat från Karolinska Institutet, Stockholms
läns Strokeförening (SLSF) och Stockholms Sjukhem.
Sedan starten har RGRM-Metoden erbjudit ett hundratal
föreläsningar och publicerats i både television och press över
hela landet. Ronnie Gardiners idé har vuxit till organiserad
verksamhet och erbjuder idag allt fler människor en möjlighet
att utmanas och utvecklas i RGRM-Metoden.
Metoden har även positiva användarupplevelser inom andra grupper som smärtpatienter, rörelsehindrade, äldre/demens-boenden, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, etc.


Vår tanke är att etablera RGRM i Östersund/Jämtland och
kunna erbjuda det till alla grupper som kan tänkas bli hjälpta av
metoden.