Samtalsgrupp för dig som är anhörig

Samtalsgrupp för dig som är anhörig

Pedagogik

Är du anhörig till någon med depression, bipolaritet, utbrändhet eller andra
liknande tillstånd och behöver ett utrymme för de tankar och känslor du bär? Det
kan vara en stor lättnad att få dela med sig och lyssna på andra i liknande
situationer. En kravlös samtalsgrupp där det främst handlar om att lyssna till dig
själv och dina behov, och få stöd och inspiration av andras berättelser. Vi lyssnar i
närvaro på varandra och undviker att ge råd och tips så vida det inte uttryckligen
efterfrågas. Allt för att var och en ska få rymmas med sina behov. Du väljer själv
om du vill dela med dig av din situation och berättelse eller om du bara lyssnar.
Vi träffas 4 ggr, kl.18.30-20.00 med start den 4/9
Kostnad: 200kr, Gratis för dig som är medlem i Föreningen Balans