Sjung-å-va-gla-kören

Sjung-å-va-gla-kören

Musik, teater

Nu startar vi en kör för ALLA men speciellt för dig med något funktionshinder, som gillar sång och musik
En gång i veckan träffas vi för att tillsammans sjunga sånger vi känner igen och någon ny.

Inga förkunskaper krävs.

Kören leds av Peter Mellgren som är utbildad i sång.