SMICE Hållbar framtid - Dance Performance Bilis Negra

SMICE Hållbar framtid - Dance Performance Bilis Negra

Djur, natur & miljö

ART PERFORMANCE »Forest Collections«. Malin Ståhl.
• DANCE PERFORMANCE »Bilis Negra« – inspirerad av
Mari Vedin Laaksonens grafiska verk.
Katja Lindgren Anttila & Nayla Espinosa. Fritt inträde.