SMICE Hållbar framtid - Art Preformance

SMICE Hållbar framtid - Art Preformance

Djur, natur & miljö

Onsdag 26 september kl. 18.30–20.30
• ART PERFORMANCE »Bakom solen«. Wejdan Derky målar sin
flykt live på scen med musik. Konstverket auktioneras ut till
förmån för Kurdiska Röda Solen. Fritt inträde.