SMICE Hållbar framtid - Temakväll hållbara samhällsinitiativ

SMICE Hållbar framtid - Temakväll hållbara samhällsinitiativ

Djur, natur & miljö

Torsdag 20 september kl. 18–20
• TEMAKVÄLL kring hållbara samhällsinitiativ anordnad av SMICE.
Studenter vid Mittuniversitetets ekoentreprenörsprogram visar film och berättar om sina fältstudier i Indien och Uganda.
Fritt inträde.