Språkcafe i Mörsil

Språkcafe i Mörsil

Samhälle

För dig som är ny i bygden eller har bott här länge
SPRÅKCAFÉ FÖR VUXNA
Torsdagar
start den 18 januari
Kl 17.00-18.30 Kvinnor
Kl 18.30-20.00 Alla välkomna
Innehåll:
Vi träffas, umgås, fikar och pratar svenska, lär om svensk kultur
och om hur samhället fungerar.
Du kan få hjälp med en läxa eller en översättning.
Det finns olika studiematerial och språkstöd på olika språk.
Välkommen vilken torsdag som helst