SVarena: Debatt om psykisk ohälsa

SVarena: Debatt om psykisk ohälsa

Media & kommunikation

På Storsjöteatern den 27/8 kl. 18.00-20.30 bjuder vi in till en
SV-arena under temat "Psykisk ohälsa - ett växande
problem bland ungdomar och vuxna som även drabbar
anhöriga"
Hur ser våra politiker på detta? Vad kan vi tillsammans
göra? Vilka frågor vill du ställa till våra politiker?
Samtliga partier är inbjudna. Visst kommer du?
Som moderator har vi Martin Björnvall (f.d chef på elevhälsan)
samt Malin Andersson, verksamhetschef stöd och omsorg, Krokoms kommun.
Varmt välkommen!