Vatten- En förutsättning för liv i samarbete med LRF

Vatten- En förutsättning för liv i samarbete med LRF

Djur, natur & miljö

• Hur påverkas jord, skog och vattenbrukets verksamheter i länet av vattendirektivets åtgärdsprogram ?
• Vad innebär det när vattnet i en sjö eller älv blivit klassificerat att hålla en mindre god status?
•Hur kan jag som är verksam inom de gröna näringarna hjälpa till att höja statusen i ett närliggande vattendrag?

Anmälan: Senast 1 oktober

Ta chansen att vara med i samtalet om vattnets utmaningar!

Samtalsledare för dialogen är Gunnar Heibring, ordförande i skogägarföreningen Norrskog, som ger en introduktion för kvällen. Som kommentatorer finns Ingemar Näslund och Malin Bernhardsson från vattenenheten vid Länsstyrelsen i Jämtland, Jan – Olof Sundby, vattenjurist vid LRF, samt representanter från Norrskog, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Östersunds kommun.
Välkommen