Yoga med Jeannette Trebbin HT 2018 tisdagar

Yoga med Jeannette Trebbin HT 2018 tisdagar

Hälsa & välbefinnande

KundaliniYoga med Jeannette Trebbin start v 35
Tema: Lyssna till ditt hjärta

Uppehåll v 43,44


Ett förtydligande vad gäller mina kurser!

Om du går någon av mina kurser har du möjlighet att "ta igen" missade gånger på en annan av mina grupper under den period du har betalat för.
Det går alltså inte att gå sina missade gånger på nästkommande kurs såvida man inte har betalat för denna.