Tillbaka

SV Arena - Makten över maten

Världens länder har satt globala mål 2030. Under kvällens dialog kommer vi att
beröra några av dem ex. produktion, konsumtion, ingen hunger och bekämpa
klimatförändringar.

Onsdagen den 4 december, kl 18:30
Plats: Torghuset, Torggatan 1, Smålandsstenar

mat.png

Vi fokuserar på maten. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Hur får vi till en mer hållbar konsumtion och produktion. Hjälper det att äta mindre kött för att bekämpa klimatförändringarna och vilka konsekvenser får då det? Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet. Hur kan vi främja ett hållbart jordbruk, med modern teknik och rättvisa distributionssystem. Vad gör vi idag både lokalt, globalt? Vad kan vi göra mer?

Alla är välkomna att delta i dialogen som genomförs tillsammans med samtalsledare efter att vi har fått del av en inledning/inspiration till kvällens ämne. Arrangemanget är kostnadsfritt, fikaservering till självkostnadspris.

Välkommen med din anmälan till SV
tel 070-431 39 23, 070-431 39 35,
marie.hammarin@sv.se eller emma.westerlind@sv.se

SV ARENA - En professionell mötesplats där deltagaren och dialogen står i centrum,
en levande plats för samtal, reflektion och spännande dialog kring aktuella frågor som berör och engagerar.