Tillbaka

Samhällsorientering för asylsökande

Vi har sett ett behov av att man redan som asylsökande får ta del av informationen om det svenska samhället som ryms inom SO. Samtidigt ger det deltagarna en meningsfull sysselsättning i väntan på ett beslut om uppehållstillstånd. Under sommaren 2018 startar vi upp kurser för asylsökande i ämnet samhällsorientering. Kurserna kommer erbjudas i flera kommuner i länet.