Vem hjälper den som hjälper?

Inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Vi är nästan alla berörda. Tre av fyra personer har egen erfarenhet eller är anhörig till någon med psykisk ohälsa. Hälften av alla anhöriga blir själva sjuka. Det här kostar samhället många miljarder och de involverade år av lidande.

En dag med fokus på anhöriga. Vi vänder oss till beslutsfattare; personal inom vård, omsorg och socialtjänst; anhörigkonsulenter, intresseorganisationer, anhöriga och egenerfarna. Alla som har intresse och ansvar för de här frågorna.


På programmet:

Anhörigprojektet
Två års erfarenheter, goda exempel och samlat kunskaps­material om bemötande och stöd till anhöriga.

Ingrid Lindholm, projektledare och Jenny Lindström, kommunikatör, presenterar de aktiviteter och insatser projektet har åstadkommit under projekttiden såsom; handbok för anhörigkonsulenter, kampanjen ”vem hjälper den som hjälper”, film för yrkesverksamma, konstkurs för anhöriga m m.
Läs mer och se film!

Sekretess. Vad är det som gäller?
Många tankar och funderingar finns kring tillämpning av sekretess i olika sammanhang.
Lennart Lundin, psykolog och forskare. Vice ordförandei Schizofreniförbundet.

Spelar psykisk ohälsa någon roll vid existentiella samtal?
Erfarenheter från samtal på en allmänpsykiatrisk avdelning. Vi använde oss av ”Samtalskort” och talade om livsmod, livsglädje och livsmening utifrån WHO:s 8 dimensioner.
Thomas Sjöberg, sjukhuspräst och Anna-Karin Jeppsson, utbildningskoordinator, Region Jönköpings län.

”Hälsospåret”
Ett nytt studiematerial vars syfte är att locka cirkeldeltagare att hitta sin egen väg att må bättre. Pilotcirklar har genomförts med personer med psykisk ohälsa i Vetlanda, Nässjö och Jönköping.
Anette Forssander och Madeleine Svärd, Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

En anhörigs egna tankar om behov av stöd
Peggie Winkler som vårdade två familjemedlemmar med psykisk ohälsa och själv drabbades av sjukdom.

Tid: ARRANGEMANGET HAR VARIT, 21 februari

Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Jönköpings län i samarbete med IFS, Hjärnkoll, Attention och SPH.

Ansvarig: Christina Heldemark, SV Jönköpings län, 036-290 64 43;
christina.heldemark@sv.se

Svart ruta med vit text: Vem hjälper den som hjälper? 

Material från utbildningsdagen:

Vem hjälper den som hjälper? Anhörigprojektets PPT-bilder
(Pdf-fil 1,4 Mb, öppnas i nytt fönster)

 

Anhörigdagen fick en hel del medial uppmärksamhet. Här kan du se, läsa och höra mer:

Radio P4 Jönköping:
Inslaget börjar cirka 55 sekunder in i sändningen.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/852878?programid=91

 

Intervju med Peggie Winkler, en av de anhöriga (länkar till Svts webbplats)

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/peggie-vardade-anhoriga-med-psykisk-sjukdom-blev-sjalv-sjuk