Nämndemän behöver lära om övergrepp

– Vid sidan om en ändrad lagstiftning, behövs ett kunskapslyft för att vidga bilden av sexuella övergrepp bland olika aktörer inom rättsväsendet, skriver Ulrika Karlsson, ordförande och Nina Larsson, förbundschef, i SV. 

– Därför lyfter vi nu in folkbildningen i juridikens mötesrum, och vi börjar med nämndemännen.