Vårändringsbudgeten ger studieförbunden uppdrag på asylboenden

Det här har vi väntat på!” så kommenterar Siv Fransson, Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län, regeringens budget om studieförbunden, asylsökande och språk.

I dag lämnade regeringen vårändringsbudgeten och vårpropositionen till riksdagen. Det finns nyheter om asylsökande, språk och studieförbunden i budgeten. 30 miljoner kronor föreslås fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden.

– Det här har vi väntat på! Genom folkbildningen har samhället enorma möjligheter att förbereda massor av människor för en bra framtid i Sverige. För oss på SV Jönköpings län är det en självklarhet att gå in och göra skillnad för dessa människor, säger Siv Fransson, Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län.

Så här ser regeringen förslag ut: Studieförbunden ska kunna stärka asylsökandes kunskaper i svenska. Studieförbunden ska kunna anordna aktiviteter, till exempel arbeta för att stärka kunskaper i svenska och om det svenska samhället redan under asyltiden. Satsningen gäller asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende. För detta tillkommer 30 miljoner under 2015 som ska fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden.

Läs mer här http://www.regeringen.se/sb/d/19865/a/257236 och härhttp://www.regeringen.se/sb/d/19893/a/257235

Hur pengarna kan komma att fördelas eller hur regelverket kan komma att se ut är för tidigt att säga men vi ser med förhoppning fram mot förslaget i sin helhet.

Fakta:

Läs mer om innehållet i budgeten och om budgetprocessen på regeringens webbplats här: http://www.regeringen.se/sb/d/2548 och härhttp://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/246675

 

Presskontakt: Martin Almquist, kommunikatör, Studieförbundet Vuxenskolan, Jönköpings län. Tfn: 0362906442