Se filmerna Min nya värld!

Tillsammans med Värnamo kommun har SV Jönköpings län tagit fram serien "Min nya värld". Det är tio korta filmer som visar en kvotflyktings erfarenheter som nyanländ i Sverige.

Syftet är att ge nyanlända medmänniskor möjlighet att förstå situationer som kan uppstå i till exempel tvättstugan, i köket, vid avfallssorteringen, på järnvägsstationen och i mötet med olika myndigheter.

Innehållet är framtaget i samtal med flyktingar som bott några år i Sverige. Ahmad Alhallaq, Hamed Bakhtiari och Karem Tayeh har filmat och producerat.

Filmerna finns på engelska, persiska och arabiska här.

(Du länkas vidare till Värnamo kommuns hemsida.)