Starta egen studiecirkel

Få hjälp med lokal och studiematerial
Ditt intresse kan bli en studiecirkel hos oss. Har du till exempel deltagare, ledare och ett ämne som passar bra, så hjälper vi gärna till. Genom oss får ni hjälp med lokaler, studiebesök och studiematerial. Eller så kanske vi kan ordna den ledare ni behöver.

För att dra igång en egen studiecirkel gäller bl.a. följande:
• att ni är 3-12 deltagare i studiecirkeln inklusive cirkelledaren
• att ni träffas vid minst tre tillfällen
• att det sammanlagda antalet cirkeltimmar är nio eller fler

Kamratcirklar
En studiecirkel som du startar tillsammans med personer du känner utan att betala en deltagaravgift kallas ibland också för kamratcirkel. Exempel kan vara ett rockband eller en bokcirkel.

Har du något på gång? Eller vill ha mer info?
Välkommen att kontakta ditt närmaste SV-kontor.