Yalla – time to dance i Habo!

Med premiär den 22 oktober i Habo kör projektet "Yalla - time to dance" igång.

I Yalla – time to dance får barn och ungdomar prova dans i grupp. Det är ett projekt med stöd av region Jönköpings län, som kommer pågå under ett år, i hela länet.  

– Vi gör det här för att det är svårt för de asylsökande barnen att vara med på regelbunden dans, dels för att de oftast inte har råd, dels för att de många gånger tvingas byta bostadsort med kort varsel, säger Theresa Eriksson, integrationsansvarig på Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län (SV).

–Därför kommer vi till barnen i stället, så att de får uppleva glädjen i att dansa och röra sig till musik tillsammans med andra, inflikar danslärare Lina Andersson.

För vuxna finns det chans att efter barnens dansgrupp prova ett nytt roligt sätt att lära sig svenska ord med hjälp av dans!

Premären sker i Habo den 22 oktober

kl 14.00 för barn 

kl 15.15 för vuxna (barnen kan fortsätta leka i lekhörnan)

Vi bjuder alla deltagare på fika.

Plats: Möteplats Habos lokaler, Hjovägen 10 (gamla Folkets Hus)

Vi ses den 22 oktober i Habo!

 

PS. lördagen den 12 november ommer vi till Ekenässjön. Samma tider. Plats Idrottshallen.