Lättläst version saknas

Föreningsboxen

Föreningsutveckling ger ny kraft till Sveriges Eldsjälar!

SV bidrar till en hållbar lokal utveckling genom att ge utvecklingsmöjligheter för organisationer, föreningar och nätverk. Med hög kompetens, lokal närvaro och ett stort nätverk av experter inom olika områden ger vi engagerade människor verktyg att bli drivande i utvecklingen av det lokala samhället. Detta är en del av vad vi erbjuder:

  • Våra olika studiecirklar, kurser och arrangemang utvecklar såväl individer som organisationer.
  • Vi är en professionell bildnings- och utbildningspartner i föreningsutveckling.
  • Vi utbildar och utvecklar styrelser, förtroendevalda, ledare och medarbetare.
  • Vi ger pedagogiskt stöd i verksamhetsutveckling och utbildningar för cirkelledare.
  • Vi arrangerar kvalificerade utbildningar i processledning. 
  • Vi underlättar för föreningar och organisationer att kommunicera med medlemmar.
  • Vi erbjuder arenor för samhällsdebatter, medborgardialoger och samtal.
  • Vi delar med oss av lång erfarenhet i arrangörskap av små och stora evenemang.
  • Vi utbildar i projektkunskap och samverkar i olika projekt.
  • Vi hjälper till i kontakt med alla de experter inom olika områden som finns i SVs nätverk.