Tecken som stöd, TSS

Utbildningsdagar för dig som möter personer med språkstörning eller arbetar med språklig stimulans i förskolan.

I många fall handlar det om personer med utvecklingsstörning och/eller autism som behöver ”Tecken som stöd” för att utveckla sitt språk och sin kommunikation, men som forskningen nu förordar – att användas för alla barns språkutveckling i förskolan.

Grundkursen består av två dagar och man anmäler sig till båda. Tanken är att du ska praktisera det du lärt dig under mellanliggande tid.

Välkommen på grundkurs 2/3 och 29/3 kl. 9.00 - 15.00 (2 x 1 dag)

Innehåll:
*Grundkunskaper om ”tecken som stöd”
*Teckenträning
*Tips, material och idéer

Plats:
Södra Vätterbygdens folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping

Kursledare:
Marie Frejinger, lärare i teckenspråk och tecken som stöd/teckenkommunikation

Kursavgift:
800: -/kursdag inkl. kaffe och lunch. Anmälan är bindande efter sista anmälnings-dagen. Avgiften betalas mot faktura efter kursen. Material: För böckerna ”Tecken förstås” och ”Tecken till hands” tillkommer 270 : -

Anmälan: Senast 15/2. Anmäl dig här
Max. 20 deltagare.

Frågor om anmälan: 
Ring 036 - 290 64 45 eller e-posta: gabriella.hektor@sv.se.
Bekräftelse utskickas ca en vecka innan kurs.

Kursansvarig:
Christina Heldemark, SV Jönköpings län,
tfn 036 - 290 64 43 e-post: christina.heldemark@sv.se