Test artikelsida med block

Test artikelsida med block

längre text

 

dfkdsjfkl

 

Alla kan lära

Alla har rätt till ett livslångt lärande anser vi. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller personer med NPF behöver också få information och kunskap om olika risker som finns i samhället. Utifrån varje deltagares förutsättningar erbjuder vi kurser i säkerhet med fokus på olika teman för varje kurstillfälle. Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna en ökad delaktighet i samhället. Deltagarna bidrar till en ökad säkerhet både för sig själva och andra och därmed till ett säkrare samhälle. 

Min Säkerhet startade våren 2018. Med hjälp av projektmedel från Allmänna Arvsfonden har vi kunnat ta fram ett unikt kursmaterial, utbilda kursledare och göra det möjligt för cirka 900 personer att ta del av kurserna

 

Kursinformation 

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings Län är projektägare och ansvarar för kurserna och materialet. Kursmaterialet tas fram i samarbete med: 

  • Höglandets Räddningstjänstförbund 
  • Polisen 
  • MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
  • Brottsofferjouren 
  • Kvinnojouren 
  • SOS Alarm 
  • Missing People 
  • PTS (Post och telestyrelsen) 
  • MTM (Myndigheten för tillgänglig media) 

De är med och granskar och godkänner materialet. Det är ett levande kursmaterial som kontinuerligt uppdateras för att ständigt vara aktuellt. Därmed får deltagarna alltid den senaste informationen inom varje säkerhetstema. 

Säkerhetsapp 

Förutom kursmaterial i tryckt form finns det en tillhörande säkerhetsapp som vi under kurstillfällena återkopplar till. Appen är en hjälp för deltagarna som använder mobil i vardagen. Via appen kan de se hur man kan förebygga risker, vart man kan vända sig och hur man agerar om en kris uppstår. Appen är anpassad för målgruppen och lätt att navigera i. 

Utbildade kursledare 

För att hålla i kurserna för Min Säkerhet krävs det att ledarna går en utbildning via SV. Det är en tre veckor lång utbildning där ledarna bland annat blir godkända HLR-instruktörer från HLR-rådet. De får grundläggande brandkunskaper från Höglandets Räddningstjänst och praktisk utbildning hur man släcker eld med brandfilt och handbrandsläckare. Detta för att säkerställa att kvalitén på kurserna hålls. Våra kursledare är lyhörda och anpassar utbildningen efter deltagarnas förmåga. Alla kan inte lära sig allt men alla kan lära sig något. 

Sektionsblock - Dokumentlista