Utbildningsdagar/konferenser

 

Tre kvinnor sitter runt ett bord och samtalar.

Introduktionskurs
Samtalskort om existentiella frågor

Om att använda samtalskorten för livsmod, livsglädje och livsmening.

6 september i Jönköping
kl 13-17.

Läs mer om kursen här!

 

TAKK Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation / TSS Tecken som stöd

För dig som möter personer med språkstörning eller arbetar med språklig stimulans i förskolan.

I många fall handlar det om personer med utvecklingsstörning och/
eller autism som behöver ”Tecken som stöd” för att utveckla sitt språk och sin kommunikation. Som forskningen nu förordar - att användas för alla barns språkutveckling i förskolan.

Grundkurserna består av två dagar och du anmäler dig till båda. Tanken är att du ska praktisera det du lärt dig under mellanliggande tid.

Fördjupningskursen är en dag.

Läs mer om TAKK-/TSS-kurserna här!

 

 

 

 

För företag och organisationer

Utveckla ditt företag och dina medarbetare med en skräddarsydd utbildningar eller personaldag som stärker teamet. Eller hyr våra lokaler. Läs mer om vad vi erbjuder dig och dit företag/din organisation!