Data

Vi kan anordna datakurser som specialanpassas efter era behov på företaget. Kurserna kan förläggas på arbetsplatsen eller i våra SV-lokaler, under eller i direkt anknytning till arbetstid eller på fritiden.

Här är exempel på vad vi kan hjälpa till med:
• Grundkunskaper i data, för den som inte tidigare arbetat vid dator, eller den som behöver repetera och uppdatera sina kunskaper.
• Word, ord- och textbehandling
• Excel kalkyleringsprogram, diagram, kalkyler och registerhantering.
• PowerPoint, professionella presentationer och bildspel.
• Internet och e-post funktioner för att utnyttja detta verktyg optimalt.
• Digital bildbehandling i ex. Photoshop för att kunna bearbeta bilder inför publicering i foldrar, säljmaterial, hemsida m.m.
• Gör egna hemsidor och bloggar.
• Sökmotoroptimering och mobilanpassad webbdesign.
• Marknadsföring via sociala medier som Facebook, blogg och twitter används alltmer. Vi arrangerar kurser i hur du med praktiska knep kan använda dig av Internet för att effektivt marknadsföra ditt företag.
• Hantera mobiltelefon, Iphone, Ipad och GPS för att maximalt utnyttja funktioner och finesser.