Ledarskap och företagsutveckling


Nedanstående kurser kan arrangeras hos SV, eller på din arbetsplats både i Nässjö och på annan ort. 


Välkommen att kontakta SV Nässjö, 0380-131 40, nassjo@sv.se

 

COACHANDE LEDARSKAP

Här får du lära dig mer om hur ett coachande förhållningssätt visar att du värderar kompetens, delaktighet och kreativitet. Du ökar motivation, förbättrar prestationer, prioriteringar, engagemang och trivsel hos dina medarbetare. På ditt pluskonto som chef och ledare får du mer tid, förändringar genomförda snabbare och en miljö som främjar lärande och utveckling.
Välkommen till en inspirerande kurs där du också träffar andra ledare för erfarenhetsutbyte.

Kursen sker i samarbete med Atheragram Structura
Ledare är Margareta Carlsson ICF coach och rådgivare.

 

SVÅRA SAMTAL

Vissa samtal upplever vi vara svårare än andra. En del upplever utvecklingssamtal som svåra samtal, andra nämner medarbetarsamtal kring missbruk, gränser, handlingsutrymmen, omplacering, uppsägning eller samtal som måste till av konfliktlösningsskäl. Det är mycket man ska tänka på vid den typen av samtal. Vid den här föreläsningen får du tips och redskap att bära med dig i din verktygslåda som chef och ledare.

Kursen sker i samarbete med Atheragram Structura. Ledare är Margareta Carlsson ICF coach och rådgivare.

 

KONSTEN ATT TALA INFÖR GRUPP OCH ATT ÖVERTYGA

Under träffarna pratar vi om att tala inför grupp, att arbeta bort osäkerhet och utveckla ett personligt sätt att uttrycka sig. Detta är något vi alla har nytta av när man exempelvis står inför en presentation i sitt arbete, gör en reklamation av en vara i en affär eller ska övertyga sin äkta hälft om betydelsen av nya tapeter.

Ledare: Thorvald Larsson

 

FLER KUNDER GENOM HELHETSSYN PÅ FÖRETAGETS VARUMÄRKE

En kurs för beslutsfattare på olika nivåer i organisationen. Vad är ett varumärke och hur bygger man ett sådant? På den här kursen får du svar på den frågan. Vi går igenom kommunikation, personal, hemsida, marknadsföring, strategi etc. Du får grepp om hur du utvecklar varumärket så att fler kunder hittar till ditt företag.

Kursen sker i samarbete med Atheragram Structura och Studio V19 AB. Ledare är Margareta Carlsson och Bernd Lindemann.