Tillbaka

Att minska stigma - 11 maj

FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD!

Hur kan man arbeta för att minska stigma såväl för personer med psykiska funktionsnedsättningar, närstående, personal, samt samhället i stort? En föreläsning om myter om psykisk sjukdom och hur detta möjligtvis kan motverkas. NECT - en gruppbehandling av självstigma i tre olika delar: psykopedagogik, kognitiv omstrukturering och en berättande del. Resursgrupps-ACT - ett personcentrerat arbetssätt där bl.a. NECT ingår.

Nisse Berglund - socionom och familjeterapeut, som varit handledare i NECT och som sedan 80-talet utbildat, handlett och skrivit böcker om t.ex. Resursgrupps-ACT och Integrerad Psykiatri.

Värdorganisation: IFS och SV