Tillbaka

Fullt normal, men på ett annorlunda sätt! - 25 april

Jenny arbetar med att sprida kunskaper och att ge handfasta tips om bemötande, hjälpmedel och strategier för att underlätta vardag och arbetsliv för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Hon berör även viktiga faktorer som t.ex. att ha mer än en diagnos, att ha en partner/barn med diagnos/er, psykosociala förhållanden, missbruk, kriminalitet, självskadebeteende och psykiatriska sjukdomar.

Jenny Ström, egen företagare, föreläsare/konsult inom neuropsykiatri, expert på kognitiva hjälpmedel. Jenny har själv Asperger syndrom och ADHD, samt barn mellan 14-26 år med liknande egenskaper. Jennys företag www.jennystrom.com

Klicka här för mer information och anmälan

Värdorganisation: Attention och SV