Tillbaka

Går det att vara 100 % för alla? - 14 sept

Ledorden för att skapa utställningen MegaMind och dess pedagogiska verksamhet har varit ”tillsammans” och ”för alla”. För att nå detta har den utvecklats tillsammans med 700 barn med olika funktionsvariationer som har varit medskapare och testare av installationerna och det pedagogiska konceptet. Allt för att nå målet att vara 100 % för alla!

Maria Olsson, specialpedagog och projektledare på Tekniska muséet.
Anna Velander Gisslén, marknadskommunikatör, inspirationsföreläsare och projektledare. Hon har lång erfarenhet av nytänkande utvecklingsarbete med digital inriktning.

Värdorganisation: FUB och SV