Tillbaka

”Kaostektik” - Att förstå, förklara och hantera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - 13 nov

Stor kreativitet krävs för att möta ständiga utmaningar i en mängd olika situationer. För att lyckas med detta måste man kunna inta den andres perspektiv.
Föreläsningen innehåller fakta, strategier för bemötande, pedagogiska tips samt förklaringar och upplevelser att relatera till.

Lina Melander är behandlingspedagog med psykiatrisk och etnokulturell profil. Hon har bl.a. arbetat inom särskola/skola, psykiatri samt på specialistboende för personer med autism. Mamma till två barn som båda har neuropsykiatriska diagnoser.
Linas företag www.kaosteknik.se

Värdorganisation: Autism & Aspergerföreningen och SV

Klicka här för mer information och anmälan