Tillbaka

Sexualitet, intellektuella funktionsnedsättningar och professionellt bemötande - 11 okt

Föreläsningen tar upp sexualitet i relation till intellektuella funktionsnedsättningar samt frågor runt professionellt bemötande. Innehållet har en tydlig anknytning till forskning som varvas med förslag på såväl metoder, litteratur som förhållningssätt.
Föreläsningen avslutas med diskussion samt möjlighet att ställa egna frågor.

Jack Lukkerz är socionom och auktoriserad sexolog med mångårig erfarenhet av sexologiskt orienterad rådgivning, utbildning och handledning.

Värdorganisation: SPH och SV

Klicka här för mer information och anmälan