Blanketter

Cirkelstart

Här nedan kan du ladda ner blanketten för cirkelanmälan. Skriv ut, fyll i och skicka in till adressen som finns angiven längst ner på blanketten eller skicka den via epost. Denna kommer sen att skrivas in i vårt system och en närvarolista skickas till cirkelledaren.

Cirkelanmälan Online PDF

 

Arbetsplan för studiecirkel

Här nedan kan du ladda ner blanketten för arbetsplan. En studiecirkel bygger på att deltagandet ska vara fritt och frivilligt. Det är viktigt att alla i gruppen är delaktiga i upplägget av studiecirkeln. Om ni startar en studiecirkel i ett ämne där det inte finns en färdig studieplan måste ni göra en arbetsplan för just er studiecirkel. I arbetsplanen lägger ni gemensamt upp en plan, fördelar arbetsuppgifter och arbetar utifrån de gemensamma uppgifterna. Fyll i denna och skicka den tillsammans med cirkelanmälan (se ovan).

Arbetsplan (ifyllningsbart wordformulär)

Arbetsplan PDF för utskrift

 

Kulturrapport

Här nedan kan du ladda ner blanketten för kulturrapport. Skriv ut, fyll i och skicka in till adressen som finns angiven längst ner på blanketten. Kom ihåg att bifoga ett underlag som rör evenemanget (t ex flygblad, affisch eller annons). 

Kulturrapport Online PDF

 

SV:s logga måste finnas med på alla affischer och annonser där arrangemanget görs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Loggan måste användas i sin originalform.

Använd .eps format för tryckmaterial och .jpg för word och webb.

För tryckmaterial (eps):

SV_SVARTVIT_LIGGANDE_TRYCK.eps

SV_SVARTVIT_STAENDE_TRYCK.eps

 

För word och webb (jpg):

 

Högerklicka på någon av blderna ovan och välj "Spara bild som".