Diagnos, egen erfarenhet och sjukdom

 

Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna påverka, förändra och utveckla sin livssituation. Genom att anpassa folkbildningens pedagogik och metodik utvecklar SV studiecirklar och material så de passar personer med olika förutsättningar. SV vill på olika sätt främja möten mellan människor och ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i studie-cirklar och kulturarrangemang på egna villkor.

 

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med många föreningar bl. a Afasiföreningen, Autism & Aspergerföreningen, Demensföreningen, FUB, SPH, Fibromyalgiföreningen, OCD-föreningen, Parkinson-föreningen, Attention och IFS.

Afasiföreningen

Välkommen att vara med i vår cirkelverksamhet för personer med afasi. Studiecirkeln ger språklig stimulans, gemenskap med andra, ökat självförtroende och tillsammans anpassar vi cirkeln till gruppens behov. Cirkeln kan t ex innehålla lätta rörelser till musik, måla och skapa med färg, lättare Yoga (som utförs sittande), skapa individuella kommunikations-böcker.

Språkcafé - ett café för dig med afasi

Vårt språkcafé är en mötesplats där gemenskap och glädje är nyckelord. Gruppen träffas och kommunicerar med hjälp av olika verktyg och tillsammans så läser, sjunger och reflekterar över dagen. I gruppen pågår en individuell utveckling där vi stimulerar språket och hjärn-funktionen i gemenskap med andra. Här finns inga gränser, bara möjligheter!

Attention och IFS

Vi har samarbete med Attention Jönköping och IFS. 

Fibromyalgiföreningen

Vi bedriver cirkelverksamhet i samarbete med Fibromyalgiföreningen. ”Om fibromyalgi” friskvård, chi gong i teori och praktik, läsecirklar, målning, trädgård som hälsokälla. Verksamheten bedrivs i föreningslokalen i Gillegatan i Jönköping.

NPF-i fokus

NPF i Fokus är en kamratcirkel i Jönköping som genomförs i StudieförbundetVuxenskolans lokaler. Kursen bedrivs av personer med NPF och deltagarna är personer med NPF och deras anhöriga/kontaktpersoner.

För mer information läs här www.npfifokus.se

OCD

Föreningen har en samtalscirkel i våra lokaler. De träffas en gång i månaden med ett specifikt ämne för vara träff.

Spelberoendegruppen

Är känslan att du tappat kontrollen över ditt spelande? Har skam, skuld och ensamhet tagit över? Du är inte ensam och hjälp finns att få! Vi har egen erfarenhet av spelberoende och förstår vad du går igenom. Vi hjälper dig som är spelberoende eller anhörig kostnadsfritt.

Spelberoendegruppen stödjer, hjälper och dömer aldrig någon. Vi håller mycket hårt på vår viktigaste princip som är tystnadsplikten, du kan känna dig trygg att söka hjälp av oss. Detta är första steget för ett liv ritt från ångest, skuld och skam.

Självhjälpsgruppen i Jönköping träffas onsdagar mellan 18.00-20.00.

För mer information läs här www.spelberoendegruppen.com/jonkoping 

 

 

Kontakt

För ytterligare information om vår verksamhet kontakta:
Carin Lätth: 070-431 39 45, carin.latth@sv.se

________________________________________