K Ö R K A M P E N  2 0 2 1

På rund av Covid har vi fårr skjuta fram datumet för nästa körkamp. Körkampen kommer att genomföras i april 2021. Mer information kommer.

För frågor kontakta Cecilia Nelson: cecilia.nelson@sv.se