K Ö R K A M P E N  2 0 2 0

Körkampen kommer att genomföras den 7 november. Mer information kommer.

För frågor kontakta oss på:

cecilia.nelson@sv.se eller lovisa.jansson@sv.se