Cirkeldeltagare

<- Tillbaka

Mitt val heter Studieförbundet Vuxenskolans studiecirkel om demokrati och politik. 

Mitt val började som ett projekt under år 2014 då det var val i Sverige.

Mitt val är studiecirklar för personer som behöver enkel och lättförstålig

information om hur Sveriges demokrati fungerar och hur det går till att rösta. 

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte när det är val. 

Demokrati är till för alla.

Målet är att alla ska förstå och att de som vill ska kunna vara med och rösta.

Därför är Mitt val viktigt! 

STUDIECIRKELN MITT VAL:

  • I en studiecirkel träffas vi för att lära oss tillsammans.

  • Cirkelledaren leder gruppen och låter alla komma till tals.

  • Vi träffas 7 gånger och varje träff är ca 2 timmar.  

  • Vi lär oss tillsammans hur demokrati fungerar. 

  • Vi pratar om vad en politiker gör och hur vi kan påverka de som bestämmer i samhället.  

  • Vi tränar oss på att rösta i olika val och förbereder oss på att ställa våra frågor till politker. 

  • Politikerna får lära sig att prata tydligt och svara så att alla kan förstå.

  • Vi träffar politikerna som bestämmer i vår kommun. Där ställer vi våra viktiga frågor och får enkla och tydliga svar så alla förstår.
     

Mer information om studiecirkeln finns här mittval.nu  

FRÅGOR, FUNDERINGAR OCH ANMÄLAN?

Hör av dig till Madde.
Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

<- Tillbaka