Integration på Höglandet

Kafé Kom in

Kafé Kom in är en mångkulturell träffpunkt för alla i alla åldrar, som tar plats varje torsdagskväll kl. 17. 00 - 19.00 på Krusagården, en unik 1600-talsgård belägen i centrala Eksjö. Det bjuds på underhållning, bland annat i form av dans och musik, och även på föredrag kring intressanta ämnen. Här finns möjlighet till många spännande möten och samtal.

Krusagården, Norra Storgatan 29, Eksjö
Följ oss gärna på facebook: ”Kom in i Eksjö kommun”.
Arr: Eksjö kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Vårens träffar startar 8 januari 2019.


 

Svenska för asylsökande

Vi erbjuder svenskaundervisning för vuxna som söker asyl i Sverige. Kurserna är gratis och tar upp grunderna i det svenska språket.

Information om kommande kursstarter kommer.

Intresseanmälan kan lämnas till ledaren på plats vid början av lektionen. 


 

Språkcafé i Nässjö och Bodafors

Språkcafé

Vill du träffa människor och prata svenska?
Välkommen till vårt språkcafé!

Nässjö: Onsdagar kl 15.00-16.30 på Lilla Teatern, Pigalle.  

Alla är välkomna!

OBS! Sommaruppehåll. Startar för hösten 5/9.

Språkcafét sker i samarbete med Nässjö Kommun.


 

Vill du bli volontär på språkcafé?

Tycker du om att möta människor från andra kulturer och att hjälpa dem att lära sig svenska? Då är du välkommen som volontär på vårt språkcafé!

Onsdagar kl 15.00-16.30 på Nässjö Stadsbibliotek.

Är du intresserad? Kontakta Sara på 0380-575605, sara.dahl@sv.se 


 

Datakunskap för nysvenskar

Vid efterfrågan ordnar vi studiecirklar i enkel datakunskap för nysvenskar. Undervisningen sker på lätt svenska. Vid intresse kontakta kontoret.


 

Svenska på arabiska

I Nässjö erbjuder vi periodvis studiecirklar i svensk grammatik på arabiska. Vid intresse kontakta kontoret för mer information.


 

Pågående projekt

Samhällsorientering för asylsökande

Sedan våren 2017 bedriver SV tillsammans med Nässjö Kommun undervisning i samhällsorientering (SO) för asylsökande på olika platser i kommunen. Vi har sett ett behov av att man redan som asylsökande får ta del av informationen om det svenska samhället som ryms inom SO. Samtidigt ger det deltagarna en meningsfull sysselsättning i väntan på ett beslut om uppehållstillstånd. 

Under hösten 2017 har nya projektmedel möjliggjort att kurser har kunnat starta även i andra kommuner runt om på Höglandet. Platser där undervisning bedrivs just nu är Sävsjö och Nässjö.  

Stresshantering för asylsökande

Hösten 2017 startades även cirklar i stresshantering för asylsökande. Att vara asylsökande i en främmande kultur är inte alltid lätt, och många upplever stress på olika sätt i situationen de befinner sig i. I kursen får deltagarna större förståelse för vad som händer i kroppen och varför man reagerar som man gör, samt knep man kan ta till för att kunna koncentrera sig bättre.

Hälsoguide

Sedan hösten 2016 utbildar vi grupper av nysvenskar till att bli s.k. hälsoguider. I utbildningen får deltagarna med sig viktig kunskap om hälsa och egenvård, vilket de i sin tur sprider vidare till människor i sin närhet. Utbildningen är en del av projektet "Hälsoguide" som samordnas av Nässjö Kommun. Förhoppningen är att den allmänna folkhälsan bland nyanlända och asylsökande ska förbättras genom projektet.

Trappsteget

Trappsteget är ett ESF-finansierat projekt i samverkan med Coompanion och Arbetsförmedlingen. Målet är att utrikesfödda kvinnor ska komma närmare arbetsmarknaden. Detta kan ske genom praktik, studier eller att starta ett socialt företag. För mer information klicka på länkarna nedan.

http://jonkoping.coompanion.se/trappsteget/

http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Trappsteget-systemintegration/ 


 

Tidigare verksamhet och projekt

Sommarskola för ensamkommande flyktingungdomar

SV har på uppdrag av Nässjö Kommun anordnat sommarskola för ensamkommande flyktingungdomar under flera somrar de senaste åren. Här får ungdomarna lära sig mer om hur det fungerar att bo i Sverige, vikten av att röra på kroppen, och det har även getts tillfälle för olika studiebesök. Allt med ett tydligt fokus på vänskap och integration.

Cykelskola

I samarbete med Eksjö Kommun har nyanlända kvinnor i Mariannelund under 2017 fått tillfälle att lära sig att cykla. Med den färdigheten har större möjlighet getts dem att kunna delta och integreras i andra aktiviteter i samhället.  

Vägen in i samhället

Studieförbundet Vuxenskolan har under 2015 och 2016 bedrivit "Vägen in i samhället", ett projekt riktat till somalier i Nässjö Kommun. Projektet har syftat till att integrera dessa nya medborgare i det svenska samhället, i huvudsak genom undervisning i svenska och samhällskunskap. Deltagarna har även fått bättre kunskap inom hälsa, och flera kvinnor har också fått lära sig att sy med symaskin.   

Sommar-SFI

I Nässjö har vi även anordnat svenskaundervisning för SFI-elever då den ordninarie undervisningen har haft sommaruppehåll.         


Kontaktperson: Lovisa Jansson lovisa.jansson@sv.se 0380-57 56 07