Integrationsverksamhet på Höglandet


Tryggare föräldrar

Tillsammans med en ledare träffas vi och samtalar om hur du som förälder utvecklar en trygg relation med ditt barn. Kursen är gratis att gå och vi startar kurser löpande under hösten 2019 och våren 2020. Kursen genomförs tillsammans med Rädda barnen.

 

Teman för träffarna är:
Barn växer och utvecklas
Lek och fritid
Familjen
Gränser och delaktighet
Hälsa och kost
Barns behov i familjen
Relationer
Barnkonventionen

 

Har du frågor? Kontakta Carin Lätth, 0704-31 39 29 carin.latth@sv.se

 

 

Samhällsorientering


På uppdrag av Vetlanda Kommun bedriver vi samhällsorientering (SO) för nyanlända. SO är obligatoriskt för alla som har kommit som flyktingar till Sverige, och ger kunskap om hur det fungerar att bo och leva i det svenska samhället.    

 

Svenska för asylsökande

Vi erbjuder svenskaundervisning för vuxna som söker asyl i Sverige.
Kurserna är gratis och tar upp grunderna i det svenska språket. Under hösten 2019 erbjuder vi cirklar online. För mer information läs här

 

shutterstock_758271475.jpg

Öppen förskola i Forserum

Tillsammans med Nässjö kommun arrangerar vi öppen förskola i Forserum. Här träffar du andra föräldrar och barn, och får tillsammans med ditt barn möjlighet till lek, gemenskap och skapande aktiviteter utifrån olika teman. Öppna förskolans verksamhet skapar vi tillsammans med dig som förälder och du ansvarar själv för ditt/dina barn. Vi bjuder på frukt och kaffe.

Måndagar och fredagar: kl 9.00-12.00, vecka 35-50.
Torggatan 5, vid Frälsningsarmén

Välkommen!

Kafé Tillsammans

Kafé Tillsammans är en mångkulturell träffpunkt för alla i alla åldrar, som äger rum varje torsdagskväll kl. 17. 00 - 19.00 på Krusagården, en unik 1600-talsgård belägen i centrala Eksjö. Här finns möjlighet till många spännande möten och samtal. Start 17/10.

Krusagården, Norra Storgatan 29, Eksjö
För löpande information, följ oss på facebook: ”Kom in i Eksjö kommun”.


 

Pågående projekt

Samhällsorientering för asylsökande

Sedan våren 2017 bedriver SV undervisning i samhällsorientering (SO) för asylsökande i olika kommuner på höglandet. Vi har sett ett behov av att man redan som asylsökande får ta del av informationen som ryms inom den ordinarie SO:n vilket varje flykting får ta del av när de fått upphållstillstånd. I undervisningen ingår information om det svenska samhället och viss hälsokunskap. Träffarna ger också deltagarna en meningsfull sysselsättning i väntan på ett beslut om uppehållstillstånd. Platser där undervisning har bedrivits är Eksjö kommun, Nässjö kommun, Sävsjö kommun och Vetlanda kommun. 

Hösten 2019 erbjuder vi en kurs för persisktalande online. För mer information läs här.


 

Tidigare projekt och verksamhet

Stresshantering för asylsökande

Under 2017-2018 anordnade SV cirklar i stresshantering för asylsökande. Att vara asylsökande i en främmande kultur är inte alltid lätt, och många upplever stress på olika sätt i situationen de befinner sig i. I kursen fick deltagarna större förståelse för vad som händer i kroppen och varför man reagerar som man gör, samt knep man kan ta till för att kunna koncentrera sig bättre. Verksamheten finansierades av Länsstyrelsen.  

Demokrati för alla

Inför valet 2018 bedrev SV studiecirklar för nyanlända och utrikes födda, i syfte att öka valdeltagandet och kunskapen om demokratin i Sverige. Projektet gjordes i samverkan med flera olika kommuner och studieförbund i Jönköpings län. Projektet ägs av Nässjö kommun, med projektmedel från Länsstyrelsen.

Hälsoguide

Under 2016-2018 utbildade vi grupper av nysvenskar till att bli s.k. hälsoguider. I utbildningen fick deltagarna med sig viktig kunskap om hälsa och egenvård, vilket de i sin tur skulle sprida vidare till människor i sin närhet. Utbildningen var en del av projektet "Hälsoguide" som samordnades av Nässjö Kommun. Förhoppningen var att den allmänna folkhälsan bland nyanlända och asylsökande skulle förbättras genom projektet.

Trappsteget

I Vetlanda pågick under 2017-2018 Trappsteget, vilket är ett ESF-finansierat projekt i samverkan med Coompanion och Arbetsförmedlingen. Målet har varit att hjälpa utrikesfödda kvinnor att komma närmare arbetsmarknaden genom praktik, studier och kunskap om hur man startar ett socialt företag. För mer information klicka på länkarna nedan.

http://jonkoping.coompanion.se/trappsteget/

http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Trappsteget-systemintegration/ 

Sommarskola för ensamkommande flyktingungdomar

SV har på uppdrag av Nässjö Kommun anordnat sommarskola för ensamkommande flyktingungdomar under flera somrar de senaste åren. Här får ungdomarna lära sig mer om hur det fungerar att bo i Sverige, vikten av att röra på kroppen, och det har även getts tillfälle för olika studiebesök. Allt med ett tydligt fokus på vänskap och integration.

Cykelskola

I samarbete med Eksjö Kommun har nyanlända kvinnor i Mariannelund under 2017 fått tillfälle att lära sig att cykla. Med den färdigheten har större möjlighet getts dem att kunna delta och integreras i andra aktiviteter i samhället.  

Vägen in i samhället

Studieförbundet Vuxenskolan har under 2015 och 2016 bedrivit "Vägen in i samhället", ett projekt riktat till somalier i Nässjö Kommun. Projektet har syftat till att integrera dessa nya medborgare i det svenska samhället, i huvudsak genom undervisning i svenska och samhällskunskap. Deltagarna har även fått bättre kunskap inom hälsa, och flera kvinnor har också fått lära sig att sy med symaskin.   

Sommar-SFI

I Nässjö har vi även anordnat svenskaundervisning för SFI-elever då den ordninarie undervisningen har haft sommaruppehåll.         


Kontaktpersoner:
Lovisa Jansson lovisa.jansson@sv.se 0380-57 56 07
Anett Olsen anett.olsen@sv.se 0381-63 89 10