Uppdragsutbildning

Vi har idag en rad olika kurser på uppdrag från kommunen. Mest handlar det om svenska med en alternativ pedagogik eller specifikt riktat mot ett speciellt ämne. Vi kan starta kurser när som helst under året och uppdragsgivaren sätter själv upp mål och syfte med kursen.

Aktuellt just nu:
- Praktisk svenska
- Svenska för arbetslivet
- Vardagssvenska
- Sommarskola för ungdomar

För mer information kontakta,
Sara Dahl, tel 0380-57 56 05, sara.dahl@sv.se
(nås på telefon mån-ons)