Integrationsverksamhet i Finnveden

Pågående projekt

Framtiden
Framtiden är ett projekt som ägs av Arbetsförmedlingen ( AF),  och riktar sig till dem som är nya i Sverige. Det finns i Gnosjö, Gislaved och Värnamo.
Hela dagar, eller i kombination med andra aktiviteter, kan man studera det svenska språket och samhället hos oss i ett lugnt tempo och med många individuella lösningar. 

Hör av dig om du vill studera hos oss under din etablering. Det är arbetsförmedlingens handläggare som tillsammans med dig, avgör om du ska studera hos oss.

Fem kvinnor sitter runt ett bord. En av dem ser in i kameran.

En skola för framtiden
Under hösten 2018 startades modulskolan En skola för framtiden, ett projekt för asylsökande
med syfte att ge dem motivation till att närma sig, och bättre förstå, den svenska arbetsmarknaden. Ämnen som också ingår är bl.a. yrkessvenska, ekonomi och datakunskap.

Samhällsorientering för asylsökande 
Sedan sommaren 2018 bedriver SV kurser för asylsökande i ämnet samhällsorientering. Vi har sett ett behov av att man redan som asylsökande får ta del av information om hur det fungerar att leva i det svenska samhället. Samtidigt ger det deltagarna en meningsfull sysselsättning i väntan på ett beslut om uppehållstillstånd. Kurserna erbjuds i flera kommuner i länet.Annan verksamhet

Svenska för asylsökande

Vi erbjuder svenskaundervisning för vuxna som söker asyl i Sverige.
Kurserna är gratis och tar upp grunderna i det svenska språket. 

Vid frågor kontakta oss. 

Vill du bli volontär på språkcafé?

Tycker du om att möta människor från andra kulturer och att hjälpa dem att lära sig svenska? Då är du välkommen som volontär på våra språkcaféer!

Fredagar klockan 13.30 i Värnamo och Gislaved. 
Är du intresserad är du välkommen att kontakta oss.Tidigare verksamhet och projekt

Stresshantering för asylsökande

Under 2017-2018 anordnade SV cirklar i stresshantering för asylsökande. Att vara asylsökande i en främmande kultur är inte alltid lätt, och många upplever stress på olika sätt i situationen de befinner sig i. I kursen fick deltagarna större förståelse för vad som händer i kroppen och varför man reagerar som man gör, samt knep man kan ta till för att kunna koncentrera sig bättre. Verksamheten finansierades av Länsstyrelsen. 

Kontaktperson:
Theresa Eriksson, verksamhetsutvecklare integration, tfn: 0370-34 10 90