Integrationsverksamhet i Finnveden


Föräldragrupper

Tryggare föräldrar

Tillsammans med en ledare träffas vi och samtalar om hur du som förälder utvecklar en trygg relation med ditt barn. Kursen är gratis att gå och vi startar kurser löpande under hösten 2019 och våren 2020. Kursen genomförs tillsammans med Rädda barnen.

 

Teman för träffarna är:
Barn växer och utvecklas
Lek och fritid
Familjen
Gränser och delaktighet
Hälsa och kost
Barns behov i familjen
Relationer
Barnkonventionen

 

Har du frågor? Kontakta Carin Lätth, 0704-31 39 29 carin.latth@sv.se

 

Svenska för asylsökande

Vi anordnar svenskaundervisning för vuxna som söker asyl i Sverige.
Kurserna är gratis och tar upp grunderna i det svenska språket. 
Hösten 2019 erbjuder vi kurser online. För mer information läs här

Vill du bli volontär på språkcafé?

Tycker du om att möta människor från andra kulturer och att hjälpa dem att lära sig svenska? Då är du välkommen som volontär på våra språkcaféer!

Fredagar klockan 13.30 i Värnamo och Gislaved. 
Är du intresserad är du välkommen att kontakta oss.Pågående projekt 

En skola för framtiden

Under hösten 2018 startades modulskolan En skola för framtiden, ett projekt för asylsökande med syfte att ge dem motivation till att närma sig, och bättre förstå, den svenska arbetsmarknaden. Ämnen som också ingår är bl.a. yrkessvenska, ekonomi och datakunskap.

Samhällsorientering för asylsökande 

Sedan sommaren 2018 bedriver SV kurser för asylsökande i ämnet samhällsorientering. Vi har sett ett behov av att man redan som asylsökande får ta del av information om hur det fungerar att leva i det svenska samhället. Samtidigt ger det deltagarna en meningsfull sysselsättning i väntan på ett beslut om uppehållstillstånd. Kurserna erbjuds i flera kommuner i länet.

Hösten 2019 erbjuds en kurs på persiska online för deltagare boende i Jönköpings län. För mer information läs härTidigare verksamhet och projekt

Fem kvinnor sitter runt ett bord. En av dem ser in i kameran.

Framtiden

2014 startade Framtiden, ett projekt som riktade sig sig till de som är nya i Sverige. Under 2016-2019 var Arbetsförmedlingen ( AF) projektägare för verksamheten, vilken fanns i Gnosjö, Gislaved och Värnamo. I projektet fick deltagarna studera det svenska språket och samhället i ett lugnt tempo under hela dagar, eller i kombination med andra aktiviteter.

Stresshantering för asylsökande

Under 2017-2018 anordnade SV cirklar i stresshantering för asylsökande. Att vara asylsökande i en främmande kultur är inte alltid lätt, och många upplever stress på olika sätt i situationen de befinner sig i. I kursen fick deltagarna större förståelse för vad som händer i kroppen och varför man reagerar som man gör, samt knep man kan ta till för att kunna koncentrera sig bättre. Verksamheten finansierades av Länsstyrelsen. 

Kontaktperson:
Theresa Eriksson theresa.eriksson@sv.se 0370-34 10 90