Integrationsverksamhet i Jönköping

 

Tryggare föräldrar

Tillsammans med en ledare träffas vi och samtalar om hur du som förälder utvecklar en trygg relation med ditt barn. Kursen är gratis att gå och vi startar kurser löpande under hösten 2019 och våren 2020. Kursen genomförs tillsammans med Rädda barnen.

 

Teman för träffarna är:
Barn växer och utvecklas
Lek och fritid
Familjen
Gränser och delaktighet
Hälsa och kost
Barns behov i familjen
Relationer
Barnkonventionen

 

Har du frågor? Kontakta Carin Lätth, 0704-31 39 29 carin.latth@sv.se

 

 

Svenska för asylsökande

Vi erbjuder svenskaundervisning för vuxna som söker asyl i Sverige. Kurserna är gratis och tar upp grunderna i det svenska språket. Under hösten 2019 har vi kurser med en persisktalande ledare i våra lokaler i Jönköping. För mer information, kontakta oss. 

Svensk grammatik på persiska

Den 28 januari startar vi en studiecirkel i svensk grammatik på persiska. Välkommen att kontakta ledaren Mehran Masoumi (0700647127) om du eller en persisktalande vän är intresserad. Kursen ges på tisdagar kl. 17.30-19.00 och är för alla, oavsett om man har uppehållstillstånd eller inte. Kostnad 500 kr / 8 gånger. 

Svenska på Mötesplats Habo Global

På Mötesplats Habo Global bedriver vi svenskaundervisning på tisdagar och torsdagar kl. 10.00-12.00. Alla är välkomna! 
Plats: Smyrnakyrkan, Bränningegatan 7, Habo
Obs! Juluppehåll. Start igen 14/1. Pågående projekt

Samhällsorientering för asylsökande 

Sedan sommaren 2018 bedriver SV kurser för asylsökande i ämnet samhällsorientering. Vi har sett ett behov av att man redan som asylsökande får ta del av information om hur det fungerar att leva i det svenska samhället. Samtidigt ger det deltagarna en meningsfull sysselsättning i väntan på ett beslut om uppehållstillstånd. Kurserna erbjuds i flera kommuner i länet. Hösten 2019 erbjuder vi en kurs online för deltagare boende i Jönköpings län. 

En skola för framtiden

Under hösten 2018 startades modulskolan En skola för framtiden, ett projekt för asylsökande med syfte att ge dem motivation till att närma sig, och bättre förstå, den svenska arbetsmarknaden. Ämnen som också ingår är bl.a. yrkessvenska, ekonomi och datakunskap. Under hösten 2019 pågår en kurs på persiska. Vid intresse, kontakta oss. 

Samtliga projekt finansieras med medel från Länsstyrelsen.Tidigare projekt och verksamhet


Projekt fadderfamilj

Tillsammans med Jönköpings kommun bedrev SV under 2017-2019 Projekt Fadderfamilj. Insatsen, som finansierades med medel från Länsstyrelsen, syftade till att matcha ihop ensamkommande ungdomar som fått uppehållstillstånd med etablerade svenska familjer. Projektet drivs vidare av Immanuelskyrkan i Jönköping.
 

Föräldrars delaktighet i lärandet 

Studieförbunden hade under 2018 i uppdrag av regeringen att skapa verksamhet för föräldrar som har barn i den svenska skolan. Syftet var att göra föräldrarna mer delaktiga i sina barns skolgång och därmed minska familjebakgrundens påverkan på barnets förutsättningar att lyckas i skolan. I studiecirklarna pratade vi bl.a. om hur det svenska skolsystemet fungerar, vad skolan förväntar sig av dig som förälder och också vad du som förälder kan förvänta dig av skolan.

Mötesplats Habo

SV har tillsammans med Habo kommun bedrivit en mötesplats för de boende på orten. Mötesplatsen har fungerat som ett samverkande organ mellan aktörer i kommunen som vill jobba för en god integration. På mötesplatsen, som numera bedrivs i Habo kommuns regi, bedriver SV fortsatt undervisning i svenska, språkcafé och andra aktiviteter.

Stresshantering för asylsökande

Under 2017-2018 anordnades studiecirklar i stresshantering för asylsökande. Att vara asylsökande i en främmande kultur är inte alltid lätt, och många upplever stress på olika sätt i situationen de befinner sig. I kursen har deltagarna fått större förståelse för vad som händer i kroppen och varför man reagerar som man gör, samt knep man kan ta till för att kunna koncentrera sig bättre. Projektet finansierades av projektmedel från Länsstyrelsen.

Demokrati för alla

Inför valet 2018 bedrev SV studiecirklar för nyanlända och utrikes födda, i syfte att öka valdeltagandet och kunskapen om demokratin i Sverige. Projektet gjordes i samverkan med flera olika kommuner och studieförbund i Jönköpings län. Projektet ägs av Nässjö kommun, med projektmedel från Länsstyrelsen.

Trappsteget

I Tranås pågick under 2017-2018 Trappsteget, vilket är ett ESF-finansierat projekt i samverkan med Coompanion och Arbetsförmedlingen. Målet har varit att hjälpa utrikesfödda kvinnor närmare arbetsmarknaden genom praktik, studier och kunskap om hur man startar ett socialt företag. För mer information klicka på länkarna nedan.

http://jonkoping.coompanion.se/trappsteget/

http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Trappsteget-systemintegration/

Kontaktpersoner: 
Sara Dahl sara.dahl@sv.se 0380- 57 56 05
Carin Lätth carin.latth@sv.se 036-290 64 39