Integrationsverksamhet i Jönköping


Pågående projekt

Samhällsorientering för asylsökande 
Sedan sommaren 2018 bedriver SV kurser för asylsökande i ämnet samhällsorientering. Vi har sett ett behov av att man redan som asylsökande får ta del av information om hur det fungerar att leva i det svenska samhället. Samtidigt ger det deltagarna en meningsfull sysselsättning i väntan på ett beslut om uppehållstillstånd. Kurserna erbjuds i flera kommuner i länet.

En skola för framtiden
Under hösten 2018 startades modulskolan En skola för framtiden, ett projekt för asylsökande med syfte att ge dem motivation till att närma sig, och bättre förstå, den svenska arbetsmarknaden. Ämnen som också ingår är bl.a. yrkessvenska, ekonomi och datakunskap.

Projekt fadderfamilj
Tillsammans med Jönköpings kommun bedriver vi sedan 2017 Projekt Fadderfamilj. Insatsen syftar till att matcha ihop ensamkommande ungdomar som fått uppehållstillstånd med etablerade svenska familjer. Vid intresse kontakta projektledare Jenny Lilja, jenny.lilja@sv.se 072- 921 83 27
Mer information finner du här

Samtliga projekt finansieras med medel från Länsstyrelsen.Annan verksamhet

Svenska för asylsökande
Vi erbjuder svenskaundervisning för vuxna som söker asyl i Sverige. Kurserna är gratis och tar upp grunderna i det svenska språket. Under våren 2019 har vi kurser med en persisktalande ledare i våra lokaler i Jönköping. Torsdagar kl. 13.00-16.00, med start torsdag 24 januari. Anmälan görs på plats.

Svensk grammatik på persiska
Den 25 april startar vi en studiecirkel i svensk grammatik på persiska. Välkommen att kontakta oss om du eller en persisktalande vän är intresserad. Kursen ges torsdagar kl. 16.30-18.00. Kostnad 500 kr / 8 gånger.  


 

Tidigare projekt och verksamhet

Föräldrars delaktighet i lärandet 
Studieförbunden hade under 2018 i uppdrag av regeringen att skapa verksamhet för föräldrar som har barn i den svenska skolan. Syftet var att göra föräldrarna mer delaktiga i sina barns skolgång och därmed minska familjebakgrundens påverkan på barnets förutsättningar att lyckas i skolan. I studiecirklarna pratade vi bl.a. om hur det svenska skolsystemet fungerar, vad skolan förväntar sig av dig som förälder och också vad du som förälder kan förvänta dig av skolan. 

Mötesplats Habo
SV har tillsammans med Habo kommun bedrivit en mötesplats för de boende på orten. Mötesplatsen har fungerat som ett samverkande organ mellan aktörer i kommunen som vill jobba för en god integration. På mötesplatsen, som numera bedrivs i Habo kommuns regi, bedriver SV fortsatt undervisning i svenska, språkcafé och andra aktiviteter.

Stresshantering för asylsökande
Under 2017-2018 anordnades studiecirklar i stresshantering för asylsökande. Att vara asylsökande i en främmande kultur är inte alltid lätt, och många upplever stress på olika sätt i situationen de befinner sig. I kursen har deltagarna fått större förståelse för vad som händer i kroppen och varför man reagerar som man gör, samt knep man kan ta till för att kunna koncentrera sig bättre. Projektet finansierades av projektmedel från Länsstyrelsen.

Demokrati för alla
Inför valet 2018 bedrev SV studiecirklar för nyanlända och utrikes födda, i syfte att öka valdeltagandet och kunskapen om demokratin i Sverige. Projektet gjordes i samverkan med flera olika kommuner och studieförbund i Jönköpings län. Projektet ägs av Nässjö kommun, med projektmedel från Länsstyrelsen.

Trappsteget
I Tranås pågick under 2017-2018 Trappsteget, vilket är ett ESF-finansierat projekt i samverkan med Coompanion och Arbetsförmedlingen. Målet har varit att hjälpa utrikesfödda kvinnor närmare arbetsmarknaden genom praktik, studier och kunskap om hur man startar ett socialt företag. För mer information klicka på länkarna nedan.

http://jonkoping.coompanion.se/trappsteget/

http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Trappsteget-systemintegration/

Kontaktpersoner: 
Sara Dahl sara.dahl@sv.se 0380- 57 56 05
Carin Lätth carin.latth@sv.se 036-290 64 39 (föräldraledig)