Integrationsverksamhet i Jönköping


Föräldragrupper

 

Tryggare föräldrar

Tillsammans med en ledare träffas vi och samtalar om hur du som förälder utvecklar en trygg relation med ditt barn. Kursen är gratis att gå och vi startar kurser löpande under våren 2020. Kursen genomförs tillsammans med Rädda barnen.

 

Teman för träffarna är:
Barn växer och utvecklas
Lek och fritid
Familjen
Gränser och delaktighet
Hälsa och kost
Barns behov i familjen
Relationer
Barnkonventionen

 

Har du frågor? Kontakta Carin Lätth, 0704-31 39 29 carin.latth@sv.se

 

 

Svenska för asylsökande

Vi erbjuder svenskaundervisning för vuxna som söker asyl i Sverige. Kurserna är gratis och tar upp grunderna i det svenska språket. Under våren 2020 har vi kurser i Jönköping, med ledare som pratar persiska och arabiska. För mer information, kontakta oss. 

Svenska på Mötesplats Habo Global

Mötesplats Habo Global arbetar för integrationen i Habo. På tisdagar och torsdagar kl 10-12 är det undervisning i svenska för nybörjare. Välkommen! 

Adress: Hagakyrkan Södra, Bränningegatan 7, 556 34 HaboPågående projekt

Samhällsorientering för asylsökande 

Sedan sommaren 2018 bedriver SV kurser för asylsökande i ämnet samhällsorientering. Vi har sett ett behov av att man redan som asylsökande får ta del av information om hur det fungerar att leva i det svenska samhället. Samtidigt ger det deltagarna en meningsfull sysselsättning i väntan på ett beslut om uppehållstillstånd. Kurserna erbjuds i flera kommuner i länet.Tidigare projekt och verksamhet

En skola för framtiden

Under 2018-2019 anordnade vi modulskolan En skola för framtiden, ett projekt för asylsökande med syfte att ge dem motivation till att närma sig, och bättre förstå, den svenska arbetsmarknaden. Ämnen som ingick var bl.a. yrkessvenska, ekonomi och datakunskap. Projektet finansierades med medel från Länsstyrelsen.


Projekt fadderfamilj

Tillsammans med Jönköpings kommun bedrev SV under 2017-2019 Projekt Fadderfamilj. Insatsen, som finansierades med medel från Länsstyrelsen, syftade till att matcha ihop ensamkommande ungdomar som fått uppehållstillstånd med etablerade svenska familjer. Projektet drivs vidare av Immanuelskyrkan i Jönköping.

Mötesplats Habo

SV har tillsammans med Habo kommun bedrivit en mötesplats för de boende på orten. Mötesplatsen har fungerat som ett samverkande organ mellan aktörer i kommunen som vill jobba för en god integration. På mötesplatsen, som numera bedrivs i Habo kommuns regi, bedriver SV fortsatt undervisning i svenska, språkcafé och andra aktiviteter.

Trappsteget

I Tranås pågick under 2017-2018 Trappsteget, vilket är ett ESF-finansierat projekt i samverkan med Coompanion och Arbetsförmedlingen. Målet har varit att hjälpa utrikesfödda kvinnor närmare arbetsmarknaden genom praktik, studier och kunskap om hur man startar ett socialt företag. För mer information klicka på länkarna nedan.

Kontaktpersoner: 
Sara Dahl sara.dahl@sv.se 0380- 57 56 05
Carin Lätth carin.latth@sv.se 036-290 64 39