100 år av glömska - att synliggöra kvinnor i historien

100 år av glömska - att synliggöra kvinnor i historien

Vad händer i en värld där kvinnor inte syns? Vad händer när ungdomar läser att det bara är män som gjort betydelsefulla insatser? Vilka förebilder skapar vi i en värld där makt och krig är överrepresenterat och där de sociala insatserna, som kvinnor oftast varit ansvariga för, inte nämns?

Conchi Gonzalez, som producerade utställningen 100 år av glömska på Jönköpings läns museum och startade wikipediagrupper för att skriva in fler kvinnor i historien, föreläser om vad som händer i en värld där kvinnor inte får ta plats och hur vi kan ändra på det. Fri entré.

Ti 5/9 18.00 PQ-salen

Anmälan