Språk

Vi träffas och lär oss engelska från grunden. Fokus läggs på enkla fraser och uttryck som du kan ha nytta av på resan. Vi gör också övningar och går igenom viss grammatik.
Kursen passar även dig som kan lite engelska, men som ändå känner dig som nybörjare och vill repetera grunderna.


BRA ATT VETA
För dig som är nybörjare och har förkunskaper motsvarande en-två terminer.
Kostnad för kursbok och övningsbok "English for everyone" ca 200-300 kr faktureras separat. Meddela vid anmälan om du redan har boken eller vill köpa den på annat sätt.

Kurstiden kan komma att senareläggas 15-30 minuter på kvällen.

LEDARE
Stephanie kommer från Kanada och har studerat English Literature and Creative Writing på universitet och har en Bachelors Degree. Hon har tidigare bland annat arbetat som kursledare i konversationsengelska.


FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se