Hantverk & konst

Vi samtalar om en hållbar livsstil, diskuterar och ger varandra tips om återbruk. Material kommer att finnas för inspiration och möjlighet att testa praktiskt t.ex. sy ett flergångsfilter till din kaffebryggare, flergångspåsar till frukten, göra bivax-dukar, göra planteringskrukor. Har du en idé för återbruk så får du gärna ta med dig och visa/göra.

BRA ATT VETA
Fika och material cirka 50 kr betalas på plats.

LEDARE
Leg. sjuksköterskan och lic. livsstilskonsulten Kerstin Fransson.

FRÅGOR?
Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan: tel: 0704-31 39 39, 0383-149 45,veronica.josefsson@sv.se