Affärsengelska, distansutbildning

Affärsengelska, distansutbildning

Språk

Distanskurs för dig som känner att du behöver bättra på dina engelska kunskaper för din yrkesroll.
Du kommer få träna på fraser och uttryck som är användbara vid affärsmöten, presentationer och vid projektledning. Under kursen så kommer du få uppgifter som du redovisar i gruppen eller till ledaren direkt och får feedback på. Kursmaterialet är generellt och varje deltagare kan påverka inriktningen så det passar just din yrkesroll.

BRA ATT VETA
Den här kursen kommer hållas på distans via distanskursverktyget Learnify. Tiden och dagen som anges som kurstillfällen kommer vara de tillfällen ledaren är inloggad och lägger upp nytt material samt är aktiv på chatten. Även om man själv inte kan delta på alla de tillfällena så finns materialet uppe så man kan vara aktiv när det passar en själv bäst. Ledaren kommer ge en del uppgifter som man gör och redovisar i gruppen under eller emellan tillfällena. Vid vissa tillfällen så kommer Skype att användas så att man kan redovisa och diskutera muntliga uppgifter. Det finns även möjlighet att spela in ljudfiler med korta presentationer som man kan skicka till ledaren.

Lämna mailadress vid anmälan, då inbjudan/inloggning till Learnify skickas via mail.
Maila gärna ledaren vad du jobbar med och vad du har för förväntningar på kursen så har hon möjlighet att anpassa materialet så att du kan få ut så mycket som möjligt av kursen.

LEDARE
Albina Petrosyan är en omtyckt cirkelledare som sedan 2008 har haft kurser i engelska hos Studieförbundet Vuxenskolan.

FRÅGOR?
Kontakta: Cecilia Liljeblad, Verksamhetsutvecklare, 0381-155 50
cecilia.liljeblad@sv.se