Vi målar och utbyter erfarenheter och tips med varandra utan ledare.

BRA ATT VETA
Ta med eget material.

FRÅGOR?
Kontakta verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se