Hantverk & konst

Kom med i vår grupp där vi utbyter inspiration och tips med varandra utan ledare.
Nya deltagare är varmt välkomna!


BRA ATT VETA
Ta med eget material.

FRÅGOR?
Kontakta verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se