Ekonomi

INNEHÅLL;
Med vår nybörjarkurs vill vi inspirera och skola in dig på ett långsiktigt och regelbundet sparande i aktier och fonder. Med grundläggande kunskaper om aktiemarknaden får du en perfekt start för en mer aktivt förvaltning. Vi vänder oss till dig som vill börja spara i aktier eller redan sparar i enskilda aktier eller fonder. Köpa, förvalta, sälja - vi tar allt från början.

MATERIAL;
Vi använder oss av näringsbilagor och aktuella tidningar (ingår i kursavgiften).

LEDARE;
Curt Garholm
Curt är civilekonom och har verkat inom industrin. Har haft ledande positioner inom försäljning och marknadsföring och arbetat mycket utomlands. Började intressera sig för aktier och värdepapper när han läste på Handelshögskolan i Stockholm. Efter pensionen har aktieaffärer varit hans huvudintresse. Har de senaste åren haft uppskattade studiecirklar i ämnet för SPF.