Ekonomi


I kursen ingår
Fond- och Aktieboken
Tre månaders medlemskap i Aktiespararna inklusive programmet "hitta kursvinnare"


Ledare: Christina Johansson,Bennerth Jonsson och Börje Göransson